VİZYONUMUZ

Mesam Elektrik sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.

Bu doğrultuda, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla Mesam Elektrik'i gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, ”topluma fayda sağlama” vizyonu doğrultusunda taahhüt hizmetlerine odaklanan, faaliyetleri ile söz sahibi şirket olmaktır.

Mesam Elektrik olarak çalışmalarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz tüm kurumlara dürüstlük, adalet ve bütünlük içinde maksimum fayda ile kaliteli hizmet üretiyoruz.