HES GES RES SANTRAL KURULUM & İŞLETME

Hidroelektrik Santrali (HES) Nedir? Suyun belli bir yükseklikten düşerken ortaya çıkardığı kinetik enerjiyi türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla potansiyel elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan santrallere 'HES' denir. HES Nasıl Elektrik Üretir? Akan suyun şiddetinin türbinleri döndürmesi esasına dayanan sistemde; özel kanallar vasıtasıyla türbinlere ulaştırılan su, türbinleri döndürür ve jeneratöre bağlı olan türbinler mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. HES’lerde enerjinin üretildiği kısım gövde kısmıdır.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Nedir? Güneşten gelen enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer ekipmanların (güneş panellerinin) kurulumu sayesinde elektrik enerjisine çeviren sisteme GES denir. GES nasıl çalışır? GES’lerin çalışma prensibi şöyledir: Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı iletken malzemelerden oluşurlar. İçinde bulunduğumuz teknolojik zamanda güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan sistemler fotovoltaik güneş pilleri ve termal sistemlerdir.

Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Nedir? Rüzgardaki kinetik enerjinin rüzgar türbini sayesinde önce mekanik sonrasında da elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. RES Nasıl Kurulur? RES’lerin kurulum aşamaları şöyledir:Türbin sahasına ulaşım için yollar açılır, kazı çalışmaları yapılır, türbin temelleri atılarak kulenin oturtulacağı çelik taban tamamlanır, ilk kule parçası ve trafo yerleştirilir. Ardından, tüm kule parçaları ve nacelle’nin montajı tamamlanarak kanatların monte edilmesi ve kuleye montajı işlemine geçilir. Son olarak kablo ve iletişim tesisatı düzenlenerek santral elektrik üretimine hazır hale getirilir.