ENERJİ NAKİL HATLARI

Enerji Nakil Hatları Nedir?
Yeraltı ENH üzerine haval hat olarak kurulmakta olan Enerji Nakil Hatları, taşıyıcı direk diğer adıyla pilon olarak temelleri sağlam oluşturulmuş transformatör istasyonlarına bağlı iletken yapılardır. Enerjiyi kontrol altına alarak, bakır ve alüminyum gibi iletken kablolar yüksek ve düşük enerjinin iletilmesinde taşıyıcı temelleri oluşturmaktadır. Yüksek izolasyon kurularak, elektrik enerjisinin uzak noktadan istenilen güç ile taşınmasında birincil görevi görür.

Enerji Nakil Hatları elde edilen enerjinin kontrollü bir şekilde iletilmesi için elektrik tüketim bölgelerinin yakınına kurulmaktadır. Transformatör istasyonları ile tüketici arasındaki planlı enerji iletimi için açık araziye kurularak, yüksek izolasyonla döşenir. Yüksek ve düşük gerilim taşıma kapasitesine sahip, küçük istasyonlar için orta gerilim hatları kullanılarak, elektrik üretiminde iletken görevi görür.

ENH nedir?

ENH bir hat türü olarak uzun havai hat olarak, yeraltından itibaren elektrik santralindeki gücün yoğunlaştığı bakır ve alüminyum iletkenlerin yalıtkan izolatör kaynağıdır. Türkiye'deki ENH sistemleri TEİAŞ tarafından kontrol edilerek çalıştırılmakta, yerleşim yerlerine göre sabitlenmektedir.

Elektrik iletim hatları : Elektrik iletim hatları düşük ve yüksek olacak şekilde 2 ayrı koldan incelenmektedir. Bu iki iletim hattı taşıdıkları enerji boyutuna göre adlandırmaktadır.
Yüksek Gerilim hatları : Santraller, tesisler ile ihtiyaç duyulan yerleşke arasındaki elektrik ihtiyacı adına döşenmektedir.
Düşük Gerilim hatları : şehir içerisinde elektrik enerjisi dağıtımı için kullanılmaktadır.

Enerji Nakil Hatları Nerede Kurulur?

Şehir içi elektrik dağılımda kullanılmakta olan enerji nakil hatları, yüksek iletken kapasitesine sahiptir. Büyük transformatör istasyonlarına bağlı olarak çalışmakta olan sistemler, özellikle açık arazilerde ve uzun mesafelerle kurulmaktadır. Taşıyıcı kapasitesi yüksek gerilime dayanıklı olan enerji nakil hatları, istasyonlar arasındaki geçişlerin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.

Sinüsoidal alternatif akımla çalışmakta olan iletkenler, frekans ve endüktanslar meydana getirerek, sabit hat üzerinden kontrolü taşıma meydana getirir. Enerjinin çıkış noktasından, gidiş noktasına şebeke frekansının ileti performansı, hat parametreleri ve uzunluklarıyla birlikte elektriğin gerilimin ayarlanması sağlanmaktadır. Hattın omik direci ile endüktif reaktansı birbirinin bağlantı noktalarına göre enerjinin de yoğunluğuyla çalışan iletkenlerdir.